Micromachines Turbo Tournament ’96 – King of Games Special Tournament

Primera Ronda

Grupo A

Sengir 5 puntos
Lobi 5 puntos
Rabolon 3 puntos
Orphail 2 puntos
Rabolon 1-2 Lobi
Sengir 1-2 Orphail
Rabolon 0-2 Sengir
Lobi 2-0 Orphail
Rabolon 2-0 Orphail
Lobi 1-2 Sengir

Grupo B

Go 6 puntos
Carlos 3 puntos **
Lázaro 3 puntos *
Norbi 3 puntos
Go 2-0 Norbi
Lázaro 2-0 Carlos
Go 2-1 Lázaro
Norbi 1-2 Carlos
Go 2-1 Carlos
Norbi 2-0 Lázaro

Eliminatorias

Rabolon 1-2 Norbi
Orphail 2-1 Lázaro

Semifinales

Sengir 2-0 Carlos
Lobi 2-1 Go

Séptimo y octavo puesto

Rabolon 2-0 Lázaro

Quinto y sexto puesto

Norbi 2-1 Orphail

Tercer y cuarto puesto

Carlos 0-2 Go

Final

Sengir 2-1 Lobi