Fifa 98 – XXII KOG Tournament Abr 2014

Liga

Grupo A

Rubén 4 puntos *
Patxi 4 puntos
Norbi 0 puntos
Patxi 0-0 Rubén
Patxi 2-0 Norbi
Rubén 3-0 Norbi

 Grupo B

Go 6 puntos
Javi 3 puntos
Xaero 0 puntos
Go 1-0 Xaero
Go 1-0 Javi
Xaero 1-3 Javi

Quinto y sexto puesto

Norbi (1) 0-0 (3) Xaero

Tercer y cuarto puesto

Patxi 0-1 Javi

Final

Rubén 1-2 Go